Björkeberg 1:115

Fastighet Björkeberg 1:115.

Grannskapet