Björkeberg 1:119

Fastighet Björkeberg 1:119.

Grannskapet