Björkeberg 1:18

Fastighet Björkeberg 1:18.

Grannskapet