Björkeberg 1:98

Fastighet Björkeberg 1:98.

Grannskapet