Ödehusinventering

Ödehusinventering

Intresset för att bo på landet växer samtidigt som allt fler letar efter bortglömda pärlor att restaurera och göra till sina drömhem. Runt om i Tingsryds kommun finns ett stort antal hus som står obebodda. Vi arbetar på olika sätt för att fler tomma hus ska fyllas med liv och bidra till att vår landsbygd fortsätter leva och utvecklas. Under 2022 utför vi därför en så kallad ödehusinventering.

I 2022 års budget har det därför avsatts 250 000 kronor för att utföra en inventering av kommunens obebodda hus. Inventeringen utförs av kommunens samhällsutvecklare och rör samtliga kommundelar.

Intresset för att bo i Tingsryds kommun har nog aldrig tidigare varit större. Det syns på de stigande huspriserna och det går att sälja även ett renoveringsobjekt med potential utan rabatt. Kommunens roll i det här är att verka för en levande landsbygd med förhoppningen att några av husen på sikt ska komma ut på marknaden och användas mer än vad de gör i dag, säger samhällsutvecklare Johan Söderlund.

Den första delen i inventeringen var att göra en datafiltrering där de fastigheter som har bostadsregistrerade byggnader, men utan folkbokförda personer eller aktivt avfallsabonnemang, plockats fram. Nu har arbetet gått vidare för bearbetning av listan tillsammans med olika konstellationer av lokalbefolkningen. De lokala utvecklingsgruppernas kännedom om sitt område är en stor tillgång i arbetet. Tack vare samtal med dem beräknas den ursprungliga listan på närmare 500 objekt kunna halveras och de verkligt potentiella husen lyftas fram.

Tack vare de lokala utvecklingsgrupperna kan vi undvika att kontakta fastighetsägare som faktiskt använder sina hus. Samtidigt sparar vi tid, vilket gör att vi snabbare kommer framåt i projektet och vårt mål om en levande landsbygd, säger samhällsutvecklare Lina Johansson.

Efter sommaren är tanken att Tingsryds kommun ska ta kontakt med fastighetsägarna till de kvarvarande husen. Har de någon plan för sitt hus eller kan de tänka sig att erbjuda huset till försäljning på den öppna bostadsmarknaden och ge någon annan chansen att skapa sin husdröm?

Det finns många samhällsvinster i att omvandla ett ödehus till ett hus som används, bland annat är det en stor miljövinst att återanvända i stället för att producera nytt. Om ett ödehus omvandlas till en välskött verksamhetslokal, ett fritidshus eller ett permanentboende så lyfter det ofta hela grannskapet och attraktiviteten i byn eller på orten ökar, säger Tingsryds kommuns utvecklingschef Henrik Paulsson och fortsätter:

Samtidigt vill vi gärna uppmärksamma markägare i kommunen om att en tomt i ett lantligt läge kan ha ett ganska stort värde med den efterfrågan som finns, med eller utan byggnader. I rätt lägen blir det ofta budgivning när en tomt styckas av i bymiljö eller nära vatten. Efterfrågan på lantliga tomter och mindre markområden finns i kommunen.

Samhällsutvecklarna Johan Söderlund och Lina Johansson.

Har du ett hus i Tingsryds kommun som du inte använder och som du skulle önska togs om hand av någon? Kontakta oss via e-post till hus@tingsryd.se.

Sidansvarig: Utvecklingschef

Senast uppdaterad: 2022-06-28