Ödehusinventering

Ödehusinventering

Intresset för att bo på landet växer samtidigt som allt fler letar efter bortglömda pärlor att restaurera och göra till sina drömhem. Runt om i Tingsryds kommun finns ett stort antal hus som står obebodda. Vi arbetar på olika sätt för att fler tomma hus ska fyllas med liv och bidra till att vår landsbygd fortsätter leva och utvecklas. Under 2022 utför vi därför en så kallad ödehusinventering.

I 2022 års budget har det därför avsatts 250 000 kronor för att utföra en inventering av kommunens obebodda hus. Inventeringen utförs av kommunens samhällsutvecklare och rör samtliga kommundelar.

Intresset för att bo i Tingsryds kommun har nog aldrig tidigare varit större. Det syns på de stigande huspriserna och det går att sälja även ett renoveringsobjekt med potential utan rabatt. Kommunens roll i det här är att verka för en levande landsbygd med förhoppningen att några av husen på sikt ska komma ut på marknaden och användas mer än vad de gör i dag, säger samhällsutvecklare Johan Söderlund.

Samhällsutvecklarna Johan Söderlund och Lina Johansson.

Har du ett hus i Tingsryds kommun som du inte använder och som du skulle önska togs om hand av någon? Kontakta oss via e-post till hus@tingsryd.se.

Sidansvarig: Utvecklingschef

Senast uppdaterad: 2023-10-26