Så har vi utfört inventeringen

Så har vi utfört inventeringen

För att komma igång med ödehusinventeringen startade samhällsutvecklare i Tingsryds kommun med att gå igenom fastighetsregistret och alla registrerade bostäder.

  • Därefter tittade vi på information från SCB och abonnemangslistor för avfallshantering, för att göra ytterligare filtrering. Det stod då klart att det i Tingsryds kommun fanns många potentiella ödehus - hus som är obebodda, utan folkbokförda personer och utan aktivt avfallsabonnemang.
  • För samtliga funna objekt undersöktes sedan ägarförhållanden och senaste ändringen av dessa. Till exempel betraktades köp från år 2016 och framåt som att det kan finnas en ambition för huset. De husen togs därmed bort från nettolistan.
  • Efter filtrering delades de hus som fanns kvar in per socken. De obebodda husen är väl spridda runt om i hela kommunen.
  • Under våren 2022 träffade samhällsutvecklare från Tingsryds kommun engagerade i respektive socken. De fick göra inspel och komma med tankar och idéer kring listan över husen i respektive socken. Tack vare deras engagemang kunde listan förfinas och kortas ner ytterligare.

Vad händer nu?

Under tredje kvartalet 2022 är målet att Tingsryds kommun ska ta kontakt med fastighetsägarna till de kvarvarande 236 husen. Först via brev, med förhoppning om vidare dialog för att få information om vad de har för plan för sitt hus. Frågor och tankar av olika slag kommer troligtvis att diskuteras vitt och brett i höst. Kanske kommer vissa av dessa objekt att komma ut till försäljning eller uthyrning framöver.

Kommunens roll är inte att agera mäklare, men däremot har vi många duktiga mäklare med lokal förankring som vi gärna förmedlar kontakter till.