Gator och trafik

Gator och trafik

Gator och vägar är en del i den långa rad av kommunens verksamheter som finns samlade under Tekniska avdelningen. Det finns 112 km gator samt 23 km gång- och cykelvägar i kommunens tätorter. Dessa sommar- och vinterunderhålls av Tekniska avdelningens gatu- och parkavdelningen. Dessutom finns det 53 km cykelvägar utanför detaljplanlagt område. Tingsryds Kommun samordnar driften och underhållet av enskilda vägar åt vägsamfälligheterna i kommunen. Det finns idag 190 st statsbidragsberättigade vägsamfälligheter med en sammanlagd väglängd av 550 km varav ca 150 km är belagda.
Inom kommunen finns 690 st privata utfartsvägar som tillsammans är 220 km.
Tingsryds kommun tillhör en av de få kommuner i landet som påtagit sig långtgående åtagande då det gäller enskilda
vägunderhållet på de privata utfartsvägarna.

Regler för privata utfartsvägar
Regler gällande privata utfartsvägar finns nederst på sidan.

Sopning av gator
Sopning av gator i Tingsryds kommun görs normalt i slutet på mars till mitten på maj. Det mesta görs under april månad.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2020-09-29