Belysning

Belysning

Kommunen äger och ansvarar för belysning utmed gator och cykelvägar. Viss belysning på det statliga vägnätet ägs av Trafikverket.

Inom Tingsryds kommun omfattas gatubelysningen av cirka 3 300 armaturer.

Gatubelysningen inspekteras 3 gånger per år vid månadsskiften mars till april, september till oktober och november till december då släckta lampor eller trasiga armaturer åtgärdas. Om flera lampor i ett område är släckta åtgärdas dessa så snart som möjligt.

Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar med mera anmäls via e-tjänsten för felanmälan.

Att tänka på

Träd och grenar som hindrar ljuset att komma fram på våra vägar, gångbanor och cykelbanor skall klippas av ägaren till fastigheten som trädet står på.

Länk till felanmälan

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08