Enskilda vägar

Enskilda vägar

Underhållet vid barmark består av väghyvling, grusning, röjning, asfaltslagning, kantskärning, vägslåtter samt
underhåll av vägtrummor och mötesplatser. Allt underhåll förutom grusning sker i egen regi. Vinterväghållningen på enskilda vägar sköts med hjälp av ca 40 st kontrakterade entreprenörer. Kommunen har sedan kommunsammanslagningen ansvaret för drift och underhåll av enskilda vägar. Trafikverket bidrar med 60% av den totala driftskostnaden.

För akuta ärenden vintertid finns beredskapstelefon 0730-20 06 69.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08