Klipp häcken

Klipp häcken

Det är en härlig tid när det växer och frodas, men det kan bli för mycket av det goda. Om växter intill gång-
och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan
på grund av skymd sikt. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

För dig som har tomt intill gata ger vi följande rekommendationer:
Du som har utfart mot gata:
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm inom en sikttriangel på 2,5 meter. Sikten ska
alltså vara minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör dina växter inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel
som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller
gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
över gång- och cykelbana

  • minst 2,6 meter
  • över körbana minst 4,6 meter
Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2020-05-27