Parkering

Parkering

I Tingsryds kommun har vi gott om utrymme.

Därför är all parkering gratis.

Allmänna parkeringsplatser finns på följande ställen i de större tätorterna:

Tingsryd

 • Torget, en laddstolpe till elbil finns på övre torget
 • Tingsryds Hotell
 • Vid bussterminalen
 • Idrottshallen (Tinghallen)
 • Ishallen (Dackehallen)
 • Vid kyrkan

Ryd

 • Torget, i anslutning till torget finns en laddstolpe till elbil
 • Vid bussterminalen
 • Vid kyrkan
 • Längs Storgatan

Urshult

 • Vid bussterminalen
 • Sirkövägen
 • Vid kyrkan

På en gata eller väg där särskild skyltning inte finns får du parkera högst 24 timmar i följd på vardagar. Undantag gäller för dag före söndag och helgdag (Enligt SFS 2007:101, 3 kap. 49a §) då 24-timmarsreglen inte gäller utan börjar gälla första dagen efter söndag eller helgdag.

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna riskerar du att få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Vad kostar det att stanna eller parkera fel?

1100 kr

Alla stannande- eller parkeringsförbud enligt trafikförordningen.

Alla stannande- eller parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter.

Kontrollavgift, parkerat utan att avgift erlagts, parkerat utanför parkeringsruta.

1300 kr

Förutom plats avsedd för rörelsehindrade.

Kontrollavgift, parkering på P-plats reserverad för rörelsehindrad.

I Tingsryds kommun är det polisen som utfärdar parkeringsanmärkningen, beloppet tillfaller staten.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08