Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon (parkeringskort för förare) och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet (parkeringskort för passagerare).

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Du kan läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på Transportstyrelsens hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Parkeringstillstand-for-rorelsehindrade/

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när du själv kör bilen eller när du följer med som passagerare.

Du som kör en rörelsehindrad person får utan tillstånd stanna där det är skyltat med stopp- eller parkeringsförbud för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför bilen enligt 11 kap 9 § punkt 7 trafikförordningen. Du som förare måste vara uppmärksam så att din bil inte hindrar andra eller orsakar trafikfara.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kap 8 § trafikförordningen. Trafikförordningen grundar sig i sin tur på Europeiska unionens rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad via kommunens e-tjänstportal som du hittar längre ner på sidan. E-tjänsten kräver e-legitimation. När du har skickat in din ansökan kan du följa ditt ärende i e-tjänsten. Där kan du även komplettera din ansökan och skicka/få meddelanden via sms och mejl. Om du inte har e-legitimation går det även bra att skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand, du finner dem på samma sida som e-tjänsten. Du som ansöker måste vara folkbokförd i Tingsryds kommun.

Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarkontoret.

Telefonnummer: 0477 441 00

E-post: medborgarkontoret@tingsryd.se

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08