Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Allmänna upplysningar

Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål.
Avgörande för om du ska få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med väsentlig svårighet kan förflytta dig på egen hand. Om du inte kör själv och är medpassagerare får du bara tillstånd om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför bilen. Medpassagerare ska inte ensam kunna invänta föraren medan denne parkerar fordonet.

Regelbundet behov av förarens hjälp utanför fordonet bör bedömas utifrån sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när du själv kör bilen eller följer med som passagerare. Du som kör en rörelsehindrad person får utan tillstånd stanna där det är skyltat med stopp- eller parkeringsförbud för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför bilen enligt 11 kap 5 § punkt 6 trafikförordningen. Du som förare måste vara uppmärksam så att din bil inte hindrar andra eller orsakar trafikfara.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kap 8 § trafikförordningen. Trafikförordningen grundar sig i sin tur på Europeiska unionens rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Blankett för ansökan finner du längre ner i kommunens e-tjänstportal.

Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarkontoret!

Telefonnummer: 0477 441 00

E-post: medborgarkontoret@tingsryd.se

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2020-04-02