Trafikföreskrifter

Trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Lokala trafikföreskrifter hanteras av kommunledningsförvaltningen.

De flesta föreskrifterna tar kommunledningsförvaltningen beslut om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen.

Gällande föreskrifter finns tillgänglig på Transportstyrelsens hemsida - Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter - RDT

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-03-12