Vinterväghållning

Vinterväghållning

 

Snöröjning av våra vägar

Länk till karta "vinterväghållning av kommunens vägar". Klicka på kartbilden för att få upp en större karta, zooma runt med scrollen på datormusen eller använd + och - i zoomverktygen i kartfönstret.

Samhällen

Snöröjningen av gator och parkeringar påbörjas normalt mellan kl. 04:00 och 06:00, vid ett snödjup på 6-8 cm. Upprensningen av gatorna beräknas vara helt färdig efter ca 8 tim. Arbetet utförs både av inhyrda entreprenörer och av kommunens egen personal. Totalt är 20 maskiner kontrakterade för att ploga snö i kommunens tätorter. Vid 5 cm blötsnö och omslag till minusgrader måste snön bort även om man inte uppfyller kravet på 6 - 8 cm. Ibland vill man vänta tills det snöat färdigt för att få bort all snö, även om det snöat mer än de 6 - 8 centimeterna.

Trottoarer, gång- och cykelvägar

Snöröjningen påbörjas normalt vid ett snödjup på 4 cm. Sandning av gator, trottoarer, gång- och cykelvägar inleds efter avslutad snöröjning. Det är jourhavande arbetsledare som avgör när snöröjningen och sandningen ska påbörjas i samhällena.

Landsbygd

Enskilda vägar (ca 55 mil) och privata utfartsvägar (ca 20 mil) snöröjs av ett 40-tal inhyrda entreprenörer som påbörjar arbetet när snödjupet är 8-10 cm. Belagda enskilda vägar på landsbygden sandas vid halka. Grusvägar isrivs med väghyvel och sandas bara vid extrem halka. På privata utfartsvägar görs ingen halkbekämpning.

Telefonnummer

Telefonnummer till jourhavande i vinterväghållningen: 0730-20 06 69.
Frågor under dagtid, 7:00-16:00, besvaras av gatuingenjör Jerry Håkansson, tel. 0477-442 53.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-12-21