Vinterväghållning

Vinterväghållning

Snöröjning av våra vägar

Länk till karta "vinterväghållning av kommunens vägar".  Zooma in med  + och - i zoomverktygen längst upp till vänster i kartfönstret eller scrolla med datormusen. Klicka på teckenförklaring för att få upp betydelsen av färgerna i kartan.

Samhällen

Snöröjningen av gator och parkeringar påbörjas normalt mellan 04.00 och 06.00, vid ett snödjup på 6-8 centimeter. Upprensningen av gatorna beräknas vara helt färdig efter cirka åtta timmar. Arbetet utförs både av inhyrda entreprenörer och av kommunens egen personal. Totalt är 20 maskiner kontrakterade för att ploga snö i kommunens tätorter. Vid fem centimeter blötsnö och omslag till minusgrader måste snön bort även om man inte uppfyller kravet på 6 - 8 centermeter. Ibland vill man vänta tills det snöat färdigt för att få bort all snö, även om det snöat mer än de 6 - 8 centimeterns.

Trottoarer, gång- och cykelvägar

Snöröjningen påbörjas normalt vid ett snödjup på fyra centimeter. Sandning av gator, trottoarer, gång- och cykelvägar inleds efter avslutad snöröjning. Det är jourhavande arbetsledare som avgör när snöröjningen och sandningen ska påbörjas i samhällena.

Landsbygd

Enskilda vägar (cirka 55 mil) och privata utfartsvägar (cirka 20 mil) snöröjs av ett 40-tal inhyrda entreprenörer som påbörjar arbetet när snödjupet är 8-10 centimeter. Belagda enskilda vägar på landsbygden sandas vid halka. Grusvägar "isrivs" med väghyvel och sandas bara vid extrem halka. På privata utfartsvägar görs ingen halkbekämpning.

Telefonnummer

Telefonnummer till jourhavande i vinterväghållningen: 0730-20 06 69.
Frågor under dagtid, 7.00-16.00, besvaras av gatuingenjör Jerry Håkansson, telefon 0477-442 53.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08