Kommunalt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi tar hand om vårt vatten på bästa sätt. Att vattnet i våra kranar är rent och att smutsigt avloppsvatten tas om hand är något de flesta tar för givet. Bor du i en av tätorterna runt om i kommunen är du med stor sannolikhet kopplad till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta innebär att det är tekniska avdelningens VA-enhet som levererar dricksvattnet och tar hand om avloppsvattnet.

Bor du däremot på landsbygden har du säkert en enskild brunn och enskilt avlopp. Vilket innebär att du själv är ansvarig för ditt vatten och avlopp. Miljö- och byggnadsförvaltningen ger dig mer information under rubrikerna Enskilt vatten och vattenprover eller Enskild avloppsanläggning.

Vi ansvarar för VA-verksamheten för dig som har kommunalt vatten och avlopp. Ett ansvar som innefattar produktion och distribution av det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Ansvaret innebär också att vi tar hand om allt avloppsvatten och renar det innan det återförs till naturen i ett ständigt kretslopp.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vattenkvaliteten måste följa normer som satts upp av Livsmedelsverket. Kunderna ska erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och på ett funktionellt vis kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt. Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp är du välkommen att kontakta oss.

 

 

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-11-18