Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta dig till det kommunala vatten, spillvatten eller dagvatten kan du använda dig av e-tjänsten som du hittar längst ner på sidan, där finns även en blankett tillgänglig som man kan välja att skicka in istället.

Innan du fyller i e-tjänsten eller blanketten, läs gärna igenom de allmänna bestämmelserna (ABVA).

 

Efter att VA-enheten fått in din servisanmälan upprättas en förbindelsepunkt på servisledningen till din fastighet. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas samman med de kommunala ledningarna.

Alla ledningar på tomten eller fastigheten efter denna punkt är fastighetsägarens ansvar. En vattenmätare installeras på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Detta sker eftersom du ska betala för den mängd vatten som förbrukas. Exempel kostnad för en bostads anläggningsavgift, se exempel nedan.

Anläggningsavgifter Tingsryds kommun, Kr

Normalhushåll villa (typhus A), 91 500

Typhus A är ett enfamiljshus med 150 m2, våningsyta inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Lägenhetshushåll (typhus B), 235 000

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m3/år och 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.

Kontakta oss på VA-enheten om du vill veta kostnaden för din fastighet innan du skickar in e-tjänsten/blanketten. Inkoppling sker först när anläggningsavgiften är betalad.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2023-01-17