Dricksvattenkvalitet

Dricksvattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2022:12. 

Tingsryd uppnår det nya gränsvärdet för PFAS 21 och PFAS 4 i dricksvatten

Livsmedelsverket har fastslagit nya gränsvärden för PFAS 4 och PFAS 21 i dricksvatten. Alla VA-verksamheter ska ha uppnått de nya gränsvärdena till januari 2026. Tingsryds kommun har genomfört provtagning och när det gäller PFAS 21 på vårt dricksvatten. VA-enheten kan konstatera att Tingsryds kommun klarar det nya gränsvärdet på 100 nanogram per liter dricksvatten som införs 2026. Provtagningen visar även att värdet för PFAS 4 är långt under det nya gränsvärdet.

Vattenverk PFAS 4 (gränsvärde 4ng/l) PFAS 21 (gränsvärde 100ng/l)
Linneryd vattenverk <0,2ng/l <0,2ng/l
Korrö vattenverk 1,5ng/l 4,4ng/l
Hensmåla vattenverk 0,47ng/l 2,0ng/l
Yxnanäs vattenverk <0,2ng/l <0,2ng/l
Ryd vattenverk <0,2ng/l <0,2ng/l

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

En översikt av dricksvattenanalyser från respektive vattenverk hittar du i dokumenten nedan.
Kommunen har 5 vattenverk med total produktion av cirka 1 miljoner kbm renvatten per år

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2024-01-25