Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl.

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

Det kommunala vattnet i Tingsryds kommun är i de flesta fall mjukt.

  • Hårdhet i Tingsryd, Urshult, Väckelsång och Konga är normalt  ca 1,5 - 2,5 dH
  • Hårdhet i Ryd, Fridafors och Norraryd är normalt ca 2,5 - 4 dH
  • Hårdhet i Rävemåla, Älmeboda och Korrö är normalt ca 1 - 3 dH
  • Hårdhet i Linneryd är normalt ca 2 - 4,5 dH
  • Hårdhet i Yxnanäs är normalt ca 4,5 - 7,5 dH

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-09-08