Egen pool eller badbassäng

Egen pool eller badbassäng

Har du en egen pool, utomhusspa eller bassängbad och kommunalt vatten ska du kontakta kommunen och VA-enheten 3 dagar innan du fyller upp poolen. Vattnet i ledningarna är ett livsmedel som vi alla måste vara rädda om.

Bor du i Linneryd eller Yxnanäs måste du få ett godkännande av kommunen och VA-enheten innan du fyller upp poolen. Det kan bli brist på vatten om stora vattenmängder tas ut ur ledningsnätet.

Använd gärna vår e-tjänst som du enkelt fyller i: pool informera om vattenfyllning

Det går också bra att ringa och meddela VA-enheten.

Fyll poolen med försiktighet Planera och fyll poolen försiktigt och långsamt i lugn takt. Fyller man på för snabbt kan det bli rörelse i vattnet som medför att avlagringar och rost släpper från ledningarna. Detta kan innebära att vattnet blir grumligt i hela området. Tala med din granne så ni inte fyller poolerna samtidigt.

Att tänka på

  • Det är viktigt att du känner till vilka medel som du använder i din pool och att du doserar rätt. För lite klor innebär att man kan få tillväxt av bakterier och förmycket klor innebär att vattnet kan orsaka irriterande hud och ögon. Vid osäkerhet går det att kontakta kemikalieinspektionen.
  • Ej lämpligt att använda silverdesinfektion. Silver är ett allvarligt hot mot kretsloppet och bottenlevande organismer i sjöar och hav. Många studier tyder också på att silver kan bidra till spridning av antibiotikaresistens.
  • Det är fastighetsägaren som ansvarar att pool-vattnet ej orsakar problem för grannen eller enskilda vattentäkter i närheten.

Täck över poolen Att fylla poolen med dricksvatten är en ofattbar lyx och en möjlighet på många håll i världen. Du som har pool kan spara mycket energi genom att täcka över den. Det minskar avdunstningen kraftigt vilket gör att du inte behöver fylla på nytt vatten lika ofta. 

Pooltömning Vattnet töms över den egna gräsmattan i flera omgångar. Marken kan då på ett bra sätt leda undan vattnet. Mindre små pooler som står i solen förbrukas klor snabbt, vänta några dagar efter klorering innan vattnet tappas ut. På det sättet blir skadan mindre för vattenlevande organismer. Poolvatten som har behandlats med kemikalier ska inte släppas i avloppet, varken för spill eller dagvatten.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2023-01-16