Vattenmätare och avläsning

Vattenmätare och avläsning

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala vattenledningssystemet har en vattenmätare som visar hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Det är viktigt att du som fastighetsägare vet var vattenmätaren sitter. Mätarplatsen ska innehålla mätarkonsol med avstängningsventil före och efter vattenmätaren.

Vid en vattenläcka inne i fastigheten kan vattnet stängas av med ventilen som sitter vid vattenmätaren. Kontrollera ventilen någon gång per år för att se att den går att stänga av om behovet skulle uppstå.

Tänk på att vattenmätaren kan frysa sönder! Fråga ditt försäkringsbolag vilken temperatur det behöver vara i huset. Det är försäkringsbolaget som avgör vilken temperatur man behöver ha där vattenmätaren sitter. Har man inte rätt temperatur där mätaren sitter kan försäkringsbolaget säga att ingen ersättning utgår om en vattenläcka skulle uppstå.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2024-01-29