Skog och mark

Skog och mark

Förvaltning av kommunens mark

Tekniska avdelningen förvaltar kommunens exploateringsmark, förhandlar om köp och försäljning av mark samt upprättar överlåtelsehandlingar såsom köp- och fastighetsregeringsavtal och övriga fastighetsavtal och övriga fastighetsjuridiska avtal.

Jakt och fiske

Kommunen upplåter jakt- och fiskerätter. En förutsättning för upplåtelse är att man är boende inom kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för jakt- och fiskerätt. Tekniska avdelningen handlägger ansökan om upplåtelse.

Markupplåtelse

Tillstånd att använda offentliga platser behövs om utnyttjandet av platsen avser annat än vad platsen upplåtits för eller den användning som är allmänt vedertagen.

Det är polisen som ger tillståndet. Ansökan bör lämnas in i god tid, senast två veckor innan du vill hyra platsen.

Polisen lämnar sedan ansökan vidare till Tingsryds kommun som säger ja (tillstyrker) eller säger nej (avslår) till ansökan/tillståndet och lämnar eventuella villkor för nyttjandet.

Länk till polisens hemsida för att ansöka om att använda offentlig plats.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2020-12-10