Skog och mark

Skog och mark

Förvaltning av kommunens mark

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar kommunens exploateringsmark, förhandlar om köp och försäljning av mark samt upprättar överlåtelsehandlingar såsom köp- och fastighetsregeringsavtal och övriga fastighetsavtal och övriga fastighetsjuridiska avtal.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-04-03