Markanvisningar

Markanvisningar

Tingsryds kommun arbetar aktivt med att antalet nyetablerade företag ska öka och att utbudet av nybyggda bostäder ska bli fler.

Kommunen har därför som målsättning att på bästa sätt detaljplanelägga och tillgängliggöra den kommunala mark som på kort och lång sikt kan användas för både verksamheter och bostäder.

Genom markanvisningar ska kommunen stimulera nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler. Anvisning av mark är en överenskommelse mellan kommunen och exploatör vilken säkerställer den samhällsutveckling som anges i beslutande kommunala planer, mål- och policydokument. Ett markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under angivna villkor utveckla sitt koncept på platsen. Målet för en markanvisning är att det leder till överlåtelse eller upplåtelse av ett visst, av kommunen ägt, markområde för byggnation. 

Du som är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark är välkommen att använda kommunens e-tjänst för att lämna in förfrågan om markanvisning. Aktuella områden för markanvisning kommer vara valbara i e-tjänsten. Det går också att skicka in en öppen förfrågan om samarbete kring markförädling utifrån ditt företags efterfrågan på byggbar mark.

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för kommunala markanvisningar. 

Aktuella markanvisningar

  • Urshults strand - inbjudan till markanvisning
  • Öppen förfrågan till Tingsryds kommun

Klicka här för att komma till aktuella markanvisningar.