Aktuella markanvisningar

Aktuella markanvisningar

På den här sidan visas kommunens två aktuella markanvisningar.

1. Urshults strand - Inbjudan till markanvisning

Om Urshult och markanvisningsområdet 

Området för markanvisningen är beläget centralt i Urshult precis intill Åsnen där kvällssol råder över viken. Detta anses vara ett bra läge för bostadsbyggande eftersom det möjliggör en naturskön plats med närhet till bekvämligheter så som affär, skola, transport, med mera. I Urshult bor strax under 1000 invånare idag och här finns F-6 skola, nybyggd idrottshall, ett brett föreningsliv och möjlighet till en aktiv fritid.

En annan del av Åsnen är Nationalpark sedan 2018 och området är välbesökt av turister på grund av sjön och dess omgivningar som bland annat är kända för sina äppelodlingar, vilka man kan se strax norr om Urshults samhälle.

Foto taget från mitten av markanvisningsområdet, mot väster.

Ortofoto med markanvisningsområdets gräns markerat i rött.

Foto vid markanvisningsområdets strandlinje vid sjön Åsnen.

Fakta om fastigheten

Den tänkta fastigheten som behöver styckas av från stamfastigheten Möllekulla 1:154 omfattar ca 5000 kvm och området innehar byggrätter enligt gällande detaljplan där strandskyddet är upphävt. I den östra delen av området finns en asfalterad parkeringsyta. Övrig mark är gräsbevuxen med en sluttning ner mot sjön.

Enligt värdering genomförd 26 oktober 2022 är marknadsvärdet 500 kr/kvm för den tänkta bostadsfastigheten, vilket bör ses som ett riktmärke. Anbud kan lämnas i kr total köpeskilling eller kr/kvm BTA.

Kort om vad gällande detaljplan möjliggör: Öppna detaljplanen här.

 • Fristående enbostadshus eller tvåbostadshus sammanbyggda i gemensam tomtgräns i högst två våningar
 • Högsta byggnadshöjd: 7,5 meter
 • Max 20 % av fastigheten får bebyggas
 • Bostadshus får ej byggas närmre än 6 meter från fastighetsgräns
 • Minsta tomtstorlek är 1200 kvm, vid speciella omständigheter kan tomtstorlek på 800 kvm godkännas
 • Strandskyddet är upphävt
 • Byggrätt på den tänkta avstyckningsbara ytan är max 1024 kvm BTA

Tingsryds kommuns mål med fastigheten är att flera smakfulla bostäder ska byggas för att erbjuda ett attraktivt boende i en redan attraktiv bostadsort.

Tingsryds kommuns erbjudande 

Vi erbjuder en bostadsutvecklare att teckna markanvisningsavtal med Tingsryds kommun och ber intresserade att inkomma med anbud som ska innehålla en beskrivning på möjligt bostadskoncept som ni vill förverkliga på den framtida fastigheten.

Det vi vill ha från er är skisser på ert tänkta koncept där det framgår utformning, antal bostäder, byggnadsvolym, vilken upplåtelseform, hur parkering kommer lösas och andra tekniska frågor av vikt. Vi vill även ha en enkel ekonomisk kalkyl för projektet samt referensprojekt ni genomfört tidigare är meriterande men inget krav. I anbudspriset som lämnas in är grundförutsättningen att exploatören står för alla kostnader förenligt med utveckling av området (inom det avstyckade exploateringsområdet). Om kommunen exempelvis fortsatt kommer vara ägare för en gångstig ner till strandlinjen står kommunen för anläggande och underhåll av gångstigen.

Tingsryds kommun kommer utvärdera inkomna anbud och förbehåller sig fri prövningsrätt inklusive rätten att förkasta samtliga anbud.

Kriterier som kommer väga tungt inför val av aktör till markanvisningsavtalet:

 • Antal bostadsenheter (där fler premieras)
 • Pris för fastigheten (där högre premieras)
 • Allmänhetens fortsatta tillgång till strandlinjen
 • Bedömd genomförandeförmåga (ekonomisk stabilitet)

Utvärderingen består av en arbetsgrupp bestående av utvecklingschef, samhällsutvecklare samt mark- och exploateringsingenjör. Arbetsgruppen kommer vid behov även kompletteras med ytterligare expertkunskap.

Sista datum för inlämning av anbud är 30 november 2023, vinnande anbud kommer meddelas i februari 2024.

Mer information finns i e-tjänsten.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för kommunala markanvisningar. 

2. Öppen förfrågan till Tingsryds kommun

Du som exploatör är välkommen att komma med eget förslag där en markanvisning skulle kunna vara av intresse.

Du kan enkelt se vilken mark som är kommunal genom att använda dig av Tingsryds kommunkarta: Öppna kommunkartan här

Väl inne i kartan markerar du "Bygga & Bo" + "Kommunal mark"

Det går även se vilka områden som är detaljplanerade eller ej genom att markera "Bygga & Bo" + "Områden med detaljplan"

När du hittat mark du är intresserad av kan du i e-tjänsten markera platsen på kartan i nästa steg.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för kommunala markanvisningar.