Livsmedel, miljö- och hälsoskydd

Livsmedel, miljö- och hälsoskydd

Ordet miljö betyder omgivning, omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer.

Målet med allt miljöarbete är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.

Naturen är inte bara är livsmiljö för människor och andra, utan har dessutom ett eget skyddsvärde. Miljöfrågor berör därför såväl människan som natur- och kulturmiljön och är inriktat både på att begränsa nuvarande hälso- och miljöpåverkan och att skapa långsiktigt goda förhållanden.

Det dagliga miljöarbetet sköts av miljö- och byggnadsförvaltningen. Detta innebär, tillsyn, tillstånd, anmälan mm gentemot enskilda personer och företag.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-04-27