Djur

Djur

Du ska vända dig till länsstyrelsen i ärenden som gäller djurskydd. Allt ansvar för djurskyddsarbetet inklusive sällskapsdjur och klagomål på hållandet av dessa har upphört hos kommunerna. Även kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen ligger hos länsstyrelsen.

Anmälan

Den som misstänker att djur far illa, kan kontakta Länsstyrelsen.

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas.

Kommunens tillsyn

Kommunen har fortfarande hand om miljö- och hälsoskyddsfrågor som hör samman med djurhållning, exempelvis djur inom detaljplanerat området eller nedgrävning av häst. I högermenyn finns mer information om vad som gäller i de specifika frågorna.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09