E-cigaretter

E-cigaretter

Från och med 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter. Den nya lagen gäller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Denna information beskriver några av delarna i lagen som du som säljer produkterna behöver känna till.

Du som säljare har ett ansvar

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontroll-program som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut produkterna som ska kontrollera att köparen fyllt 18 år. Det ska även finnas en skylt i butiken som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Marknadsföring

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter där du säljer dem, men inte i radio, tv eller i tidningar.

Regler om förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Vad händer annars?

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med böter eller fängelse. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Mer information

Ta i första hand kontakt med din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter. Se mer under kontakter.

Tänk på att:

  • anmäla till din kommun att du säljer e-cigaretter
  • du måste ha ett egenkontrollprogram
  • e-cigaretter endast får säljas till personer som fyllt 18 år
  • du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen
  • förpackningen ska innehålla ett informationsblad
  • förpackningen ska innehålla en innehållsdeklaration
  • förpackningen måste ha en hälsovarning
  • det är straffbart att inte följa lagen
Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-28