Enskilt vatten/vattenprover

Enskilt vatten och vattenprover

Bor man utanför tätorterna har man i regel enskilt vatten med en egen brunn eller en gemensam brunn med närboende. Fastigheter med enskilt vatten svarar själva för att kontrollera att vattenkvaliteten är bra. Socialstyrelsen rekommenderar alla med enskild vattentäkt att provta sitt dricksvatten minst vart tredje år. Om det finns små barn i familjen eller särskild risk för förorening bör provtagning utföras oftare.

Om du hyr en lägenhet eller hus med enskilt vatten är det hyresvärden som är ansvarig för att vattenprover tas på vattnet, och att åtgärder görs om vattenkvaliteten inte är tillfredsställande. Det krävs ingen anmälan eller tillstånd från kommunen för att gräva eller borra efter vatten. Som fastighetsägare är man dock skyldig att iaktta försiktighet så att inte grannars vatten sinar vid nyanläggning av brunnar. Man bör också prata med eventuella grannar så att inte nyanläggning av dricksvattentäkt görs i närheten av enskilda avloppsanordningar.

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Vattenprover

För att göra en analys av sitt dricksvatten kan man kontakta ett analysföretag eller något av de företag som säljer reningsutrustning för dricksvatten, de erbjuder ofta gratis vattenprover. Tingsryds kommun har avtal med företaget Eurofins som är ett oberoende provtagningsföretag. Vattenprovsflaskor kan beställas direkt från Eurofins webbshop.

För att komma in på sidan där du beställer vattenproverna klickar du på "har du en kampanjkod" i högre hörnen på hemsidan. Därefter skriver du in eller kopiera kampanjkoden TingsrydBrunn14 in i rutan. Klicka sedan på "till kampanj" för att se priserna på de olika vattenproverna och för att kunna beställa dem.

Klicka på "har du en kampanjkod?"

Ange kampanjkoden TingsrydBrunn14 och klicka på "Till kampanj"

Inlämning av flaskor

Vattenproverna kan skickas med returfrakt som kostar 150 kr: säg till vid beställning eller bocka i rutan om du gör beställningen på internet.
Du kan också välja att lämna in dina provflaskor till medborgarkontoret på Torggatan 12, Tingsryd. Vattenproverna kan endast lämnas in tisdagar innan kl. 14.00

Alternativt inlämningsställe: Växjö, DHL, Ljungadalsgatan 10, måndag-fredag, mellan kl: 08.00-16.30

För mer information kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen, se under kontakter.

Särskilt vattenprov för barnfamiljer

Tingsryds kommun erbjuder från och med 2013-10-14 småbarnsfamiljer bofasta i kommunen med enskild vattentäkt att ta ett vattenprov på sitt vatten och undersöka bakterieförekomst, nitrat-N, flourid och koppar.

Det särskilda vattenprovet för barnfamiljer är kostnadsfritt och gäller för familjer med vårdnad om barn under 18 månader som är ägare till samt permanentboende på fastighet med enskilt vatten inom Tingsryds kommun. Har dricksvattnet inte blivit provtaget tidigare rekommenderas alltid en fullständig vattenanalys, där även en rad andra ämnen och egenskaper hos vattnet kontrolleras. Om brunnen är djupborrad rekommenderas även ett radonprov. På Eurofins hemsida finns mer information om olika provtagningspaket för dricksvatten. Ange kampanjkoden TingsrydBarn14 uppe i menyfliken "har du en kampanj kod?"

Klicka på "har du en kampanjkod?"

Ange kampanjkoden TingsrydBarn14 och klicka på "Till kampanj"

 

Provtagningsflaskor beställs från Eurofins i samband med att vattenprovsanalys beställs.

Vattenproverna tas i kökskranen enligt medföljande instruktion och lämnas på Medborgarkontoret, Torggatan 12 på tisdagar före kl. 14. Provet skall vara taget samma dag och förvaras kallt.

För mer information kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen, se under kontakter.

Egen dricksvattenbrunn och livsmedelsverksamhet

Den som har egen dricksvattenbrunn och använder vattnet i sin livsmedels-verksamhet ska ha ett särskilt kontrollprogram för regelbunden provtagning av vattnet. Detta kontrollprogram ska fastställas av Miljö- och byggnadsnämnden.

Besöksadress - avlämning vattenprover:

Medborgarkontoret
Torggatan 12
Tingsryd

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-04-08