Enskilt vatten och vattenprover

Enskilt vatten och vattenprover

Bor man utanför tätorterna har man i regel enskilt vatten med en egen brunn eller en gemensam brunn med närboende. Fastigheter med enskilt vatten ansvarar själva för att kontrollera att vattenkvaliteten är bra. Socialstyrelsen rekommenderar alla med enskild vattentäkt att genomför vattenprover av sitt dricksvatten minst vart tredje år. Om det finns små barn i familjen eller särskild risk för förorening bör provtagning utföras oftare.

Om du hyr en lägenhet eller hus med enskilt vatten är det hyresvärden som är ansvarig för att vattenprover tas på vattnet och att åtgärder görs om vattenkvaliteten inte är tillfredsställande. Det krävs ingen anmälan eller tillstånd från kommunen för att gräva eller borra efter vatten. Som fastighetsägare är man dock skyldig att iaktta försiktighet så att inte grannars vatten sinar vid nyanläggning av brunnar. Man bör också prata med eventuella grannar så att inte nyanläggning av dricksvattentäkt görs i närheten av enskilda avloppsanordningar.

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Vattenprover

För att göra en analys av sitt dricksvatten kan man kontakta ett analysföretag eller något av de företag som säljer reningsutrustning för dricksvatten, de erbjuder ofta gratis vattenprover. Tingsryds kommun har avtal med företaget SGS Analytics som är ett oberoende provtagningsföretag. Avtalet ger också ett reducerat pris på provtagningen. Flaskor för vattenprov kan beställas direkt från SGS Analytics.

För att ta del av reducerade priser ange kampanjkod KRONOBERG i steg tre. I ordersammanfattningen ser du sedan att rabatten är avdragen.

Inlämning av flaskor

Vattenproverna kan skickas till dig via DHL-ombud. Du kan använda retursedeln att skicka provet, det kostar 150 kronor. Det valet gör du vid beställningen eller bocka i rutan om du gör beställningen via internet.
Du kan också välja att lämna in dina provflaskor till medborgarkontoret på Torggatan 12, Tingsryd. Vattenproverna kan endast lämnas in tisdagar innan 14.00 eller att ni skickar in dem själva till SGS Analytics.

Provtagning

Har dricksvattnet inte blivit provtaget tidigare rekommenderas alltid en fullständig vattenanalys, där även en rad andra ämnen och egenskaper hos vattnet kontrolleras. Om brunnen är djupborrad rekommenderas även ett radonprov. På SGS analytics finns mer information om olika provtagningspaket för dricksvatten.

Provtagningsflaskor beställs från SGS Analytics i samband med att analys av vattenprov beställs.

Vattenproverna tas i kökskranen enligt medföljande instruktion och lämnas på medborgarkontoret, Torggatan 12 på tisdagar före 14.00 på tisdagar. Provet skall vara taget samma dag och förvaras kallt.

För mer information kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Särskilt vattenprov för barnfamiljer

Tingsryds kommun erbjuder småbarnsfamiljer bofasta i kommunen med enskild vattentäkt att ta ett vattenprov på sitt vatten och undersöka bakterieförekomst, nitrat-N, fluorid och koppar.

Det särskilda vattenprovet för barnfamiljer är kostnadsfritt och gäller för familjer med vårdnad om barn under 18 månader och är ägare till, samt permanentboende på fastighet med enskilt vatten inom Tingsryds kommun. En provväska med verktyg för vattenprover kan hämtas ut på adressen Torggatan 12 i medborgarkontoret. Medborgarkontoret har öppet vardagar mellan 07:30 till 16:00.

Egen dricksvattenbrunn och livsmedelsverksamhet

Den som har egen dricksvattenbrunn och använder vattnet i sin livsmedelsverksamhet ska ha ett särskilt kontrollprogram för regelbunden provtagning av vattnet. Detta kontrollprogram ska fastställas av miljö- och byggnadsnämnden.

Mer information om hur du beställer, provtagningsinstruktioner med mera finns i menyn på SGS Analytics första sida. Har du inte tillgång till en dator, kan du kontakta kundservice på 013-25 49 91 eller via e-post

se.ie.brunnsvatten@sgs.com för att få din beställning inlagd.

Besöksadress - avlämning vattenprover.

Tisdagar före 14.00

Medborgarkontoret
Torggatan 12
Tingsryd

Film från SGU, Sveriges geologiska undersökningar.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-08-12