Hälsoskydd

Hälsoskydd

Avser du att driva eller arrangera en verksamhet som är öppen för allmänheten, t ex yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg mm, upplåta bassängbad eller starta någon form av skola är du skyldig att anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden.

God miljö och hygien är viktig i offentliga lokaler, som samlingslokaler, lokaler för vård och undervisning, hotell och pensionat, idrottsanläggningar, strandbad, campinganläggningar, hygienisk behandling, lokaler för förvaring av djur mm.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09