Luftkvalitet

Luftkvalitet

Mätningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län, och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

På Kronobergs luftvårdsförbunds webbplats (http://kronobergsluft.se/)  hittar du mer information.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-28