Receptfria läkemedel utanför apotek

Receptfria läkemedel utanför apotek

Anmälan

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel sedan 1 november 2009.

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Man ska också kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen. Vidare gäller 18 års gräns för försäljning av receptfria läkemedel. Varje försäljningstillfälle som säljer receptfria läkemedel ska ha en åldersdekal.

Vilka läkemedel som får säljas på detta sätt framgår på Läkemedelsverkets hemsida.

Kontroll

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen av försäljningsställena. Läkemedelsverket ska ansvara för den övergripande tillsynen och bl a ha möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Läkemedelsverket har ytterligare reglerat kraven på detaljhandeln i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta gäller bl.a. anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Till föreskrifterna finns en vägledning. En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid uppstart av läkemedelsförsäljning.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09