Tobak

Tobak

Försäljning av tobaksvaror ska anmälas innan försäljningen får påbörjas. En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak. Hit räknas bl.a. cigaretter, cigariller, röktobak, tobak till vattenpipa, snus och portionstobak. Nikotintuggummi och andra hjälpmedel räknas inte hit eftersom dessa produkter inte innehåller tobak. Om du vill börja sälja tobak i Tingsryds kommun är du skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen. En anmälningsavgift tas ut enligt gällande taxa.

Egenkontrollprogram

Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder (över 18 år) och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället. Observera att om du säljer tobaksvaror utan att ha anmält det till kommunen så riskerar du dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Informera din personal

Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Tillsyn

Nytt är att även polisen tillsammans med kommunen är tillsynsmyndighet över bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen kontrollerar att försäljningen inte bryter mot tobakslagens bestämmelser. För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. Tillsynsavgiften för försäljning av tobaksvaror är från och med 2017 1062 kronor per timme.

Du kan få försäljningsförbud

Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan också ge dig en varning. Försäljning i strid med meddelat försäljningsförbud är straffsanktionerat.

 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-28