Lantbruk i Tingsryd

Lantbruk i Tingsryd

Lantbruksverksamheter och hästgårdar bidrar med en mängd positiva faktorer. Förutom att lantbruken ger oss mat på bordet så bidrar de även till öppna landskap och biologisk mångfald.

Likt många andra verksamheter så är lantbruksverksamheter och hästgårdar dock klassade som miljöfarliga verksamheter. Detta beror på att dessa verksamheter medför en negativ miljöpåverkan. Förutom övergödning och klimatförändringar så bidrar även lantbruken till försurning. Detta beror till stor del på grund av förbrukning av ändliga resurser, gödsel och kemikalieanvändning.

Kommunens tillsynsansvar

Sveriges kommuner har ansvar för miljötillsynen på alla mindre och medelstora lantbruk. Länsstyrelserna ansvara för miljötillsynen på de största jordbruken, samt för all djurtillsyn.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsynsansvaret för ett brett spektra av verksamheter vad avser miljö- hälsa och livsmedel. Lantbruk och hästgårdar är en del av dessa. Tillsynsansvaret från kommunens sida gäller oavsett antalet hästar eller andra djur, det finns alltså inget minsta antal hästar då man är fråntagen miljöansvar som djurägare, eller då kommunen inte skall ha tillsyn över verksamheten.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-24