Livsmedel, regler och kontroll

Livsmedel, regler och kontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen registrerar nya verksamheter och kontrollerar ca 180 st. som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Livsmedelslagstiftningen styr hur det ska gå till och vem som har ansvaret.

Målen är att:

  • Konsumenterna ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat i kommunen.
  • Ingen ska bli sjuk.
  • Inga skämda livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad.

Det är till miljö- och byggnadsförvaltningen som du ska vända dig till om du:

  • Har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat.
  • Misstänker att du har blivit matförgiftad.
  • Vill veta hur du ska göra för att starta café, butik, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet.

Ta över ett café, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet

Tänk på att registreringen för verksamheten är knutet till ägaren och inte till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyte. För att fortsätta verksamheten måste du lämna in en anmälan om registrering.

Vid e-anmälan får anmälan endast göras av behörig firmatecknare.

E-tjänst och blankett: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Sanktionsavgift om du inte anmäler din verksamhet

Livsmedelsverksamhet, övrig verksamhet

Lagen säger att du kan få betala en sanktionsavgift om du inte anmäler din livsmedelsverksamhet. Lagen kan påverka dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till oss. Det gäller även vid ändring av bolagsform.

Sanktionsavgiften som du kan få betala motsvarar 1 procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en redan registrerad anläggning utan att först meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar 0,5 procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslutet och avgiften tillfaller staten.

Livsmedelsverksamhet inom stat, kommun eller region

Sanktionsavgift kan utfärdas vid utebliven anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet. Om ingen anmälan sker innan livsmedelsverksamheten påbörjas ska sanktionsavgift utgå med ett fast belopp om 40 000 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om eventuell sanktionsavgift och avgiften tillfaller staten.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-11-10