Dricksvatten i livsmedelsverksamhet

Dricksvatten i livsmedelsverksamhet

Verksamhetsutövare som använder vatten från egen brunn i sin livsmedelsverksamhet är skyldiga att kontrollera att vattnet håller god kvalitet genom regelbundet skicka in vattenprover för analys.

Provtagningar

Provflaskor för dricksvattenprovtagning beställs direkt från laboratoriet. Kopia på analysprotokoll skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Det är viktigt att ange att vattnet ska användas i livsmedelsverksamhet eftersom det finns specifika gränsvärden för vatten med detta ändamål. Att analysera vatten med de gränsvärdena som finns för privatpersoners vatten är inte acceptabelt och kommer att medföra krav på omprov.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09