Egenkontroll livsmedel

Egenkontroll livsmedel

Det är viktigt att konsumenter inte riskerar att bli sjuka av livsmedel från din verksamhet. Det kan röra sig om farliga bakterier, allergiframkallande ämnen eller främmande föremål. Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att dina livsmedel är säkra och att dina kunder inte luras. Därför måste du ha kontroll över din verksamhet.

Kontroll får du genom att bygga upp ett system för egenkontroll som är anpassat till din verksamhet. Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att förtära och har rätt märkning och sammansättning.

Som verksamhetsutövare ska du ha ett system för egenkontroll som beskriver hur kontrollen går till och vad som ska kontrolleras. Programmet ska tas fram innan du startar eller tar över en livsmedelsanläggning.

Alla livsmedelsföretag ska uppfylla grundförutsättningarna. Detta innebär att det ska finnas rutiner för nedanstående områden för att skapa god livsmedelshygien:

  • Utformning av lokal och underhåll
  • Förpackningsmaterial och mottagning av råvaror
  • Säker livsmedelshantering, förvaring och transport
  • Säker avfallshantering
  • Skadedjursbekämpning
  • Rengöring av utrustning, lokaler och transportmedel
  • Vattenkvalitet
  • Temperatur
  • God personlig hygien
  • Utbildning i livsmedelshygien

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09