Godkännande eller registrering

Godkännande eller registrering

De flesta livsmedelsanläggningar som t.ex. industrier, restauranger, livsmedelsbutiker och mobila verksamheter ska registreras hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Registreringsanmälan måste vara Miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast 2 veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Ändringar ska anmälas

Ändringar i befintlig verksamhet som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Även ägarbyte skall anmälas. Alla livsmedelsföretag skall uppfylla relevanta krav i lagstiftningen t.ex. personlig hygien, krav på anläggning, produktstyrning och egenkontroll.

Verksamheter som ska godkännas

För s.k. animalieanläggningar, som t.ex. slakterier, mejerier och fiskanläggningar, krävs det fortfarande ett godkännande från myndigheten innan verksamheten startar.

Verksamheter som varken behöver godkännas eller registreras:

  • Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.
  • Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument, med undantag för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09