Ny riskklassning för livsmedelsföretag

Ny riskklassning för livsmedelsföretag

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljö- och byggnadsförvaltningen under 2023 kommer begära in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, alltså hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år.

Under hösten 2023 kommer mer information komma om hur du som företagare går till väga för att riskklassa din verksamhet. Troligtvis kommer en e-tjänst vara färdig till dess som du som företagare enkelt kan fylla i dina uppgifter i som går digitalt till oss, eller kommer en blankett att skickas ut där uppgifterna fylls i manuellt.

Varför ska alla verksamheter omklassas?

Den nya riskklassningen är anpassad för att kontrollen ska göras när den är som mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter, samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför miljö- och byggnadsförvaltningen efterhandsdebitering på alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort tillsyn hos dig. Debitering sker utifrån hur mycket tid som vi lagt på tillsynsärendet i form av tillsyn på plats samt administration. Det kommer även att bli en ny timtaxa för år 2024.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.