Lokala hälsoskyddföreskrifter

Lokala hälsoskyddföreskrifter

Kommunens möjlighet att meddela lokala hälsoskyddsföreskrifter regleras i 9 kap 11-12 §§ miljöbalken. Enligt 9 kap 13 § miljöbalken får inte lokala hälsoskyddsföreskrifter medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Närmare reglering av lokala hälsoskyddsföreskrifter finns i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 39-40, 42-44 §§.

Kommunfullmäktige antog 2016-01-25, § 5, nya föreskrifter för Tingsryds kommun.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09