Förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt samt skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Sedan 1 juni 2018 gäller en ny förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen framgår att en medelstor förbränningsanläggning inte får vara i drift utan att vara registrerad hos tillsynsmyndigheten.

När behöver anläggningen registreras?

Förordningen har olika bestämmelser för när en anläggning ska vara registrerad hos tillsynsmyndigheten;

  • Nya förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift
  • En 2018-anläggning med en anläggningseffekt som är högre än 5 MW, senast 1 januari 2024
  • En 2018-anläggning med en anläggningseffekt som är högst 5 MW, senast 1 januari 2029

Vad är en 2018-anläggning?

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018, och en ny förbränningsanläggning är en medelstor förbränningsanläggning som inte är en 2018-anläggning.

Register över medelstora förbränningsanläggningar

För att registrera en medelstor förbränningsanläggning i Tingsryds kommun ska du skicka in information om anläggningen enligt 18 § Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar till: mbf@tingsryd.se Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att publicera de anläggningar som registrerats på den här sidan.

Registrerade anläggningar

Verksamhetsutövare och organisationsnummer Fastighet Effekt Typ av anläggning Tagen i drift Förväntat antal drifttimmar/år
Tingsryds Energi AB
556132–8013
Linneryd 24:4 3 MW  Annan medelstor förbränningsanläggning - biobränslepanna 2022-02-01 5380
Tingsryd Energi AB. 556132-8013 VÄRMEVERKET 1 7,0 MW Annan medelstor förbränningsanläggning – biobränslepanna 2000-01-01 5000

För mer information


Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2022-02-03