Tillstånds- och anmälningsplikt

Tillstånds- och anmälningsplikt

Ska du starta en industri eller annan verksamhet? För att få bedriva miljöfarlig verksamhet kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan.

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd eller en anmälan är industrier, verkstäder, lackering, drivmedelshantering, sågverk, skjutbanor, motorbanor, avfallshantering, reningsverk och lantbruk.

Alla verksamheter med påverkan på den yttre miljön, eller med möjlig risk för påverkan, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöfarliga verksamheter delas upp i följande prövningsnivåer: A: Verksamhet som ska söka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen B: Verksamhet som ska söka om tillstånd hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen C: Verksamhet som är anmälningspliktig till miljö- och byggnadsnämnden U: Mindre miljöfarlig verksamhet, ej anmälningspliktig.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) anges prövningsnivåerna för A-, B- och C-verksamheter.

Miljötillstånd
Miljötillstånd söker du hos Miljöprövningsdelegationen (Länsstyrelsen) i Kalmar län. Du får inte påbörja din verksamhet förrän du fått tillståndet och du måste räkna med att hela ansökningsförfarandet tar minst sex månader.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälan om miljöfarlig verksamhet/industri gör du hos miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor före start av verksamheten.

Blankett för anmälan finns i kommunens e-tjänstportal nedan.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09