Miljömålsarbete

Miljömålsarbete

Tingsryds kommun har ett miljöprogram antaget av kommunfullmäktige 2005-12-15.

Miljöprogrammet utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen för Kronobergs län. Målen beskriver det ekologiskt hållbara Sverige som ska uppnås inom en generation.
Ska vi nå generationsmålet måste vi alla göra vad vi kan i våra hem och i våra verksamheter. Läs mer i Miljöprogram för Tingsryds kommun som finns längst ner på sidan.

Vill du veta mer om kommunens miljömålsarbete, se under Kontakter.

 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-28