Anmälan om installation eller avveckling av cistern

Anmälan om installation eller avveckling av cistern

Ska du installera eller avveckla en cistern som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja behöver du anmäla det till kommunen.

En cistern som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja måste du kontrollera regelbundet. Den ska vara i ett bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att du placerar den så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka. Om en cistern skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag bli skadade. Du som äger cisternen är ansvarig om en sanering behövs.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-05-30