Kemikalier

Kemikalier

Överallt stöter vi på kemikalier - på våra arbetsplatser, i våra hem, inom sjukvården osv. Kemikalier kan påverka vår hälsa och miljö. Det är därför viktigt att skaffa sig information för att kunna hantera olika kemiska produkter på rätt sätt.

Miljöbalken, kap 14,reglerar vår användning av kemikalier genom att den som tillverkar, importerar och överlåter en kemisk produkt måste förse produkten med produktinformation.

I miljöbalken står också att den som hanterar kemiska produkter har ansvar för dem och måste veta hur produkten ska hanteras för att skydda människors hälsa och miljön. Se vidare under Externa länkar.

Länk till Miljöbalken

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09