Tvätta bilen

Tvätta bilen

Det bästa valet när du skall tvätta bilen är att välja en biltvättanläggning eller ”Gör-det-själv-hall”. Där finns det utrustning som renar tvättvattnet från föroreningar på ett miljövänligt sätt.

Varför får jag inte tvätta bilen på garageuppfarten?

Tvättvattnet innehåller mycket föroreningar från den smutsiga bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. Det som tvättas bort är oljor, giftiga tungmetaller såsom kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar samt medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor och mycket annat. Ämnen som kan vara mycket farliga för miljön, speciellt vattenmiljön.

Vad får jag då göra?

För privatfordon och fordon som används i yrkesmässig trafik får man spola av lera, grus och damm utan användande av tvättkemikalier. Fordonet ska då stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt och det får inte finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas. Detta görs bäst på gräsbevuxen mark, i andra hand på en grusplan.

Vid enstaka tillfällen är det för privatfordon men inte för fordon i yrkesmässig trafik tillåtet att tvätta bilen med bilschampo eller liknande men inte avfettningsmedel. Fordonet ska då stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt och det får inte finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas. Detta görs bäst på gräsbevuxen mark i andra hand på en grusplan.

Vad är bäst?

  1. Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.
  2. Tvätta bilen för hand i en "Gör-det-själv-hall" där vattnet renas i en oljeavskiljare innan det leds till reningsverket.
  3. Vill du tvätta bilen hemma? Gör det då bara om tvättvattnet hamnar på en gräsmatta eller på en grusplan – inte så att det rinner ner i en gatubrunn.
  4. Vaxa bilen så behöver du inte tvätta bilen så ofta utan det räcker med med att spola av den.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09