Tobakstillstånd och E-cigaretter

Försäljning av tobak och e-cigaretter

Från och med 1 juli 2019 kan du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. För att sälja tobak krävs ett beviljat tillstånd från Tingsryds kommun.

Lagen om tobak och liknande produkter innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd hos oss på kommunen för varje försäljningsställe du har.

Lagen skärps från och med 1 juli 2019 eftersom riksdagen vill förbättra folkhälsan genom att minska tobaksanvändningen i Sverige.

Som säljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer Lagen om tobak och liknande produkter.

Vad krävs för att få sälja tobak?

Lagen om tobak och liknande produkter innehåller bestämmelser för handeln, bland annat för att hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak och e-cigaretter. Bestämmelserna talar till exempel om:

 • hur marknadsföring och reklam får utformas och placeras
 • att det är förbjudet att sälja till någon som inte fyllt 18 år
 • att det ska finnas skyltar om åldersgräns i butiken
 • att varorna är korrekt märkta med svensk text, rätt meningar samt varningsbilder för cigaretter
 • att det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten
 • att cigaretterna inte får säljas styckevis
 • att för örtprodukter för rökning (till exempel rökmassa för vattenpipa utan tobak) gäller särskilda regler

Den som säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen förbjuda försäljning upp till 2 år. Genom att klicka på externa länkar kan du få mer information angående den nya tobakslagen

Du som vill börja sälja tobak och liknande produkter

Om du som ny aktör vill sälja tobak och liknande produkter måste en tillståndsansökan göras från och med 1 juli 2019. Försäljningen får påbörjas först efter att ett godkänt tillstånd tilldelats.

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

E-cigaretter

Från och med 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om elektroniska cigaretter. Den nya lagen gäller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Denna information beskriver några av delarna i lagen som du som säljer produkterna behöver känna till.

Du som säljare har ett ansvar

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontroll-program som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut produkterna som ska kontrollera att köparen fyllt 18 år. Det ska även finnas en skylt i butiken som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Marknadsföring

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter där du säljer dem, men inte i radio, tv eller i tidningar.

Regler om förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Vad händer annars?

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med böter eller fängelse. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Mer information

Ta i första hand kontakt med din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter. Se mer under kontakter.

Tänk på att:

 • anmäla till din kommun att du säljer e-cigaretter
 • du måste ha ett egenkontrollprogram
 • e-cigaretter endast får säljas till personer som fyllt 18 år
 • du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen
 • förpackningen ska innehålla ett informationsblad
 • förpackningen ska innehålla en innehållsdeklaration
 • förpackningen måste ha en hälsovarning
 • det är straffbart att inte följa lagen

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-11-01