Pågående projekt

Pågående projekt

Här kan du fortlöpande följa större projekt som drivs av samhällsbyggnadsnämnden. För närvarande har vi flera projekt på gång:

Tillsyn av oljeavskiljare och processavloppsvatten för verksamheter
Bekämpning av den invasiva vattenväxten Sjögull
Åtgärder på enskilda avlopp som inte uppfyller gällande krav

För att läsa mer om ovan projekt klicka på underrubrikerna till höger.