Sjögull

Sjögull

Varning för Sjögull

Tingsryds kommun är hårt drabbad av vattenväxten sjögull vilken är en främmande
art som breder ut och massförökar sig snabbt och vållar stora problem med
igenväxtning i våra sjöar och vattendrag.

Ett projekt att bekämpa sjögull har pågått i Tingsryds kommun under två år med
blandade resultat. Bland annat har flytande fiberduk lagts ut vilka flyter på vattenytan
och hindra ljuset att nå växten. Bekämpningen sker i samarbete med länsstyrelsen.

Mer information om invasiva främmande arter som sjögull HÄR.

Invasiv betyder icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

Källa:NE

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2019-02-26