Stenvalvsbron Bildingsholm LONA-projekt

Restaurering av ålfiskeplatser

Vid Blidingsholmsbron finns rester av ett gammalt ålfiske. Det finns också en yta intill som används som parkeringsplats. Denna är dock i dåligt skick idag. Bron och tillhörande ålfiske är en vacker miljö och är av kulturhistoriskt intresse.

Kommunen kommer under år 2020 att restaurera ålfiskeplatserna, ett av fiskena görs iordning komplett med all utrustning som användes förr för att praktiska kunna visa hur fisket gick till.

Intilliggande parkeringsplats kommer också att restaureras samt kommer uppsättning av bord, bänkar och informationsskyltar att ske.

Projektet medfinansieras av LONA-projekt från Länsstyrelsen och med kulturvårdsbidrag.