Avfallshantering SSAM

Avfallshantering

Tingsryds kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Dit kan du vända dig med frågor kring all avfallshantering såsom sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

Från och med 1 januari 2019 ansvarar SSAM för avfallshanteringen i Tingsryds kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner. Du hittar mer info på SSAMs hemsida.

Om du har frågor kring din avfallshantering ska du vända dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.se.

Det blir en stegvis höjning av taxorna och mer information hittar du teknisk service HÄR.

Under hösten införs nya större kärl för fyrfackssortering. Placeringen och hur du förbereder underlaget för dessa finns information på SSAM:s hemsida HÄR.

Föreskrifter för renhållningen hittar du HÄR.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2019-02-11