Farligt avfall

Farligt avfall

Produkter som är skadliga för människor och miljö är farligt avfall och elavfall är apparater med sladd eller batterier och innehåller ofta farligt avfall. Varken farligt avfall eller elavfall får slängas i soporna utan måste lämnas in på lämpligt ställe och hanteras på rätt sätt. På följande länk till SSAM kan du läsa mer om farligt avfall och elektroniskt avfall och var du kan lämna ditt elektroniska avfallet.

Viktigt att tänka på

 • Varken farligt avfall eller elavfall får slängas i soporna
 • Olika sorters farligt avfall får inte blandas utan ska sorteras var för sig
 • Förpackningarna ska vara hela och utan läckage
 • Om det farliga avfallet inte är i originalförpackningen, ska förpackningen märkas med vad den innehåller
 • Om avfallet är flytande bör det vara väl förvarat i exempelvis ett uppsamlingskärl eller i utrymmen utan avlopp. Tänk på att kärlet måste vara anpassat för avfallet, till exempel måste bilbatterier förvaras i behållare som tål batterisyra.
 • Avfallet måste förvaras väderskyddat och på så sätt att ingen obehörig kan komma åt det

Farligt avfall är produkter som är skadliga för människor och miljö. Nedan ges några exempel på farligt avfall:

 • Aerosoler och sprayburkar
 • Asbest
 • Avfall som innehåller kvicksilver
  - Termometrar, barometrar och reläer
 • Basiskt
  - Ammoniak, kaustiksoda och lut
 • Bekämpningsmedel
  - Råttgift, myrmedel och ogräsmedel
 • Bilbatterier
  - Blybatterier och liknande
 • Fotokemikalier
  - Fixeringsvätska och framkallningsvätska
 • Färg och lim
  - Flytande färgrester, tryckfärg
 • Kanyler
  - Ska förpackas i särskild behållare (finns på apotek) som sedan lämnas till apoteket eller återvinningscentralen.
 • Lim
  - Kontaktlim, epoxilim, spackel, härdare och liknande
 • Lysrör
  - Lågenergilampor, solarierör och halogenlampor
 • Lösningsmedel
  - Lacknafta, thinner och aceton
 • Mediciner
  - Lämnas till apoteket
 • Olja och fett
  - Bensin, fotogen och oljefilter
 • Syror
  - Fosforsyra, svavelsyra, salpetersyra
 • Tryckimpregnerat trä
  - Observera: Slipers och telefonstolpar från hushåll kan endast lämnas mot en avgift till avfallsanläggningen Häringetorp. Övrigt tryckimpregnerat trä lämnas till återvinningscentralerna

Hantering av farligt avfall

Hanteringen av farligt avfall skiljer sig åt beroende på om du är en privatperson eller tillhör ett företag.

Privatpersoner

Farligt avfall lämnas hos någon av återvinningscentralerna. Om det farliga avfallet inte ligger i originalförpackningen ska den nya förpackningen vara väl märkt med vad den innehåller.

För dig som bor i villa är det även möjligt att beställa hämtning av farligt avfall till din fastighet mot en kostnad. Du beställer hämtning av farligt avfall genom att kontakta SSAM på 0470 – 59 95 00 eller fyller i ett formulär på deras hemsida. På SSAM:s hemsida kan du även läsa mer om hur det fungerar samt kostnaden.

Företag

Från den 1 november 2020 är det lag på att företag ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverket. Detta gäller för alla som:

 • Producerar farligt avfall, t.ex. vid bygg, renovering eller rivning
 • Transporterar farligt avfall
 • Tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • Mäklar eller handlar med farligt avfall
 • Behandlar farligt avfall och annat avfall

Elavfall

Elavfall kan beskrivas som apparater med sladd eller batterier. Elektriska apparater innehåller farligt avfall som måste samlas in på ett korrekt sätt på återvinningscentralerna. Elavfallet skickas sedan vidare till demontering och miljöriktig behandling.

Det här räknas som elavfall:

 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Datorer och hemelektronik
 • Småelektronik, till exempel leksaker, hushållsapparater och handverktyg
 • Vitvaror, till exempel spis, diskmaskin och tvättmaskin
 • Kyl- och frysskåp. Observera att du ska hantera kyl och frys varsamt för att undvika att det miljöskadliga freonet läcker ut.

På följande länk kan du läsa om var du kan lämna ditt elektroniska avfall.